Filmové informace

Liga proti rakovine csfd

Liga proti rakovine

pořad

Info
Slovensko, 2015, 80 min
Žánr
Publicistický
Režie
Kristína Peláková
Téma

Popis pořadu Liga proti rakovine 2015

Galaprogram  k 25.výročiu existencie Ligy proti rakovine predstaví charitatívnu organizáciu so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. Poslaním Ligy proti rakovine je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na túto zákernú chorobu. Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. Ako nezávislá charitatívna nezisková organizácia registrovaná na Slovensku pokračuje vo svojej práci po rozdelení ČSFR pod názvom Liga proti rakovine SR (LPR SR) s neprerušeným členstvom v ECL a UICC.V roku 1990 sa Liga proti rakovine pridala k programu Európa proti rakovine. Tým, že sa stotožnila s kľúčovými úlohami boja proti rakovine sa postupne začala zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stali sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie. Na medzinárodnej úrovni spolupracuje Liga proti rakovine so 40 organizáciami z 28 štátov Európy, s členmi ECL a inými organizáciami vo svete. Cieľom Ligy proti rakovine je realizácia projektov v troch základných oblastiach: 1.Psycho-sociálna starostlivosť o pacientov a ich rodiny je najrozsiahlejšou oblasťou pomoci  Liga proti rakovine. Aktivity v tejto oblasti sa zameriavajú na detských aj dospelých onkologických pacientov i na celé rodiny bojujúce s diagnózou nádorového ochorenia. Liga proti rakovine chce byť organizáciou poskytujúcou reálnu každodennú pomoc prostredníctvom konkrétnych ľudí, prítomnou a pripravenou podať pomocnú ruku neustále. 2. Výchova, informovanosť a prevencia sa zameriavajú na pacientov, mladú generáciu i širokú verejnosť. Patrí k tomu vydávanie brožúr, letákov, príprava preventívnych kampaní. Tým všetkým sa Liga proti rakovine snaží osloviť verejnosť a komunikovať potrebu starania sa o vlastné zdravie, potrebu záujmu o seba, svojich blízkych a zvyšovať tak záujem a povedomie o onkologických ochoreniach i o tých, ktorým sa táto diagnóza nevyhla. Každoročne prostredníctvom projektu Onkologická výchova na školách sa Liga proti rakovine snaží zapájať do aktivít najmä študentov. 3. Treťou oblasťou pomoci je podpora klinických a výskumných projektov v rámci ktorých Liga proti rakovine podporuje výskum na Slovensku, pomáha nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam s nevyhnutným vybavením, slúžiacim k zlepšeniu kvality života onkologických pacientov. Galaprogram moderujú Lucia Hablovičová a Martin Mitaš. Účinkujú Kristína, Beata Dubasová, Misha, Sima Martausová, Robo Grigorov, Peter Cmorík, Adam Ďurica, Peter Bažík, Virtuoso, CreDance a ďalší. (STV)Aktualizace: 2023-8-29
Reklama:

Liga proti rakovine ke stažení


Přehrát Liga proti rakovine online
20