Sam Worthington
Sam Worthington
2.8.1976
Kevin Smith
Kevin Smith
2.8.1970
Isabela Soukupová-Siegelová
Isabela Soukupová-Siegelová
2.8.1966
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
2.8.1964
Peter O'Toole
Peter O'Toole
2.8.1932
Jaroslava Pokorná
Jaroslava Pokorná
2.8.1946
Edward Furlong
Edward Furlong
2.8.1977
Fabio Testi
Fabio Testi
2.8.1941
Sandra Ng
Sandra Ng
2.8.1965
Jacinda Barrett
Jacinda Barrett
2.8.1972
Zuzana Dančiaková
Zuzana Dančiaková
2.8.1972
Gen Padova
Gen Padova
2.8.1981
Tory Kittles
Tory Kittles
2.8.1975
Oona Laurence
Oona Laurence
2.8.2002
Nehemiah Persoff
Nehemiah Persoff
2.8.1919
Myrna Loy
Myrna Loy
2.8.1905
Nadia Bjorlin
Nadia Bjorlin
2.8.1980
Cynthia Stevenson
Cynthia Stevenson
2.8.1962
Olivier Gruner
Olivier Gruner
2.8.1960
Urbain Cancelier
Urbain Cancelier
2.8.1959
Wes Craven
Wes Craven
2.8.1939
Angell Conwell
Angell Conwell
2.8.1983
Joanna Cassidy
Joanna Cassidy
2.8.1945
Michaela Flenerová
Michaela Flenerová
2.8.1974
Petrine Agger
Petrine Agger
2.8.1962
Alice Evans
Alice Evans
2.8.1971
Sara Foster
Sara Foster
2.8.1981
Mathieu Carrière
Mathieu Carrière
2.8.1950
Marie Norrová
Marie Norrová
2.8.1912
Karel Mareš
Karel Mareš
2.8.1927
Isabel Macedo
Isabel Macedo
2.8.1975
Richard Fancy
Richard Fancy
2.8.1943
Carroll O'Connor
Carroll O'Connor
2.8.1924
Michael Urie
Michael Urie
2.8.1980
Max Wright
Max Wright
2.8.1943
Skyler Day
Skyler Day
2.8.1991
Florian Stetter
Florian Stetter
2.8.1977
Dustin MacDougall
Dustin MacDougall
2.8.1985
José Ángel Espinosa 'Ferrusquilla'
José Ángel Espinosa 'Ferrusquilla'
2.8.1922
Matthew Del Negro
Matthew Del Negro
2.8.1971
Bernard L. Kowalski
Bernard L. Kowalski
2.8.1929
Allison Liddi
Allison Liddi
2.8.1959
Roberta Wallach
Roberta Wallach
2.8.1955
Gary Merrill
Gary Merrill
2.8.1915
Donna Air
Donna Air
2.8.1979
Tom Bell
Tom Bell
2.8.1933
Zuleyka Silver
Zuleyka Silver
2.8.1991
Libuše Pospíšilová
Libuše Pospíšilová
2.8.1923

Filmové osobnosti narozené 2.8.

Zobrazeno osobností: 48 | Strana: 1