Lierre Keith 59 let


Lierre Keith sa narodila v roku 1964. Po absolvovaní strednej školy sa začala verejne angažovať vo feministickom a environmentálnom hnutí. Od roku 1983 sa zapojila do mnohých kampaní a protestných akcií, písala do časopisov a poskytovala rozhovory pre médiá. V roku 2011 sa stala spoluautorkou knihy Deep Green Resistance: Strategy to Save the Planet, ktorá je návodom, ako vybudovať odbojové hnutie schopné zničiť industriálnu civilizáciu. Neskôr v tom istom roku sa stala aj spoluzakladateľkou radikálneho hnutia Deep Green Resistance, ktorého vízie predstavuje v dokumentárnych filmoch END:CIV, On The Side of the Living, Occupied Cascadia a Earth at Risk.


20.11.1964
USA
Lierre Keith csfd

On The Side of the LivingStare Into the Lights My PrettiesOccupied CascadiaEND:CIVEarth at Risk: Building a Resistance Movement to Save the Planet


Aktualizace osobnostního profilu Lierre Keith: 20.11. 2023 01:34