Karel Richter 92 let


Herec Karel Richter pochází z Prahy, kde také strávil celý svůj profesní život. Již jako školák se začal věnovat divadlu a od svých deseti let účinkoval v Pražském dětském divadle Míly Mellanové (1936-1945), což byla první profesionální scéna věnující se programově tvorbě pro nejmenší diváky. Práci pro dětské publikum se pak Karel Richter věnoval po celou svoji hereckou dráhu. V souboru divadly Míly Mellanové jej objevili tvůrci filmu KLUCI NA ŘECE (1944), v němž hrál nevelkou roli Tomíka. Spolu s dalšími zástupci nejmladší generace měl hrát v chystaném filmu PŘEDTUCHA (1944), který však nebyl dokončen a po válce byl natočen s jiným hereckým obsazením.

I po druhé světové válce pokračoval Richter v hraní pod vedením Míly Mellanové, její divadlo v té době neslo názvy Pražské divadlo pro mládež (1945-1947) a Městské divadlo pro mládež (1947-1949). Karel Richter byl znovu osloven filmaři pro nevelké role v titulech NA DOBRÉ STOPĚ (1948) a REVOLUČNÍ ROK 1848 (1949). V roce 1949 nastoupil Karel Richter do nově zřízeného Divadla Jiřího Wolkera, kde strávil více než čtyřicet let. Divadlo Jiřího Wolkera získalo prostory v budově předválečné Velké operety (po válce zde krátce sídlilo Studio Národního divadla) v Dlouhé ulici a dlouhodobě se věnovalo tvorbě pro děti, takže Karel Richter zde mohl rozvíjet své již nabyté zkušenosti.

V padesátých letech hrál Karel Richter nevelké role v zapomenutých filmech, které zcela zapadaly do dramaturgické koncepce tvorby budovatelského žánru (VÍTĚZNÁ KŘÍDLA, 1950; AKCE B, 1951; VÝSTRAHA, 1953), podílel se také na několika krátkých a středometrážních filmech. Naposledy předstoupil před filmovou kameru postavou svazáckého tajemníka v povídkovém filmu MÍSTO V HOUFU (1964). Až mnohem později se objevil před televizní kamerou, která natočila několik představení Divadla Jiřího Wolkera s Richterovou účastí.


28.5.1926
Praha, Československo
Karel Richter imdb Karel Richter csfd

Karel Richter oblíbené filmy

39 Akce B
Akce B
1951
49 Vítězná křídla
Vítězná křídla
1950
52 Expres z Norimberka
Expres z Norimberka
1953
46 Nevěra
Nevěra
1956
73 Kluci na řece
Kluci na řece
1944
65 Na dobré stopě
Na dobré stopě
1948

1987Zatmění všech sluncíTV film

1973Kdo je vinen?TV film

1964Místo v houfufilm

1962Prosím, nebudit!film

1962Vzpoura na BountyTV film

1959Docela všední nedělestudentský film

1958Johannes doktor Faustfilm

1956Nevěrafilm

1953Expres z Norimberkafilm

1953Komediantifilm

1953Krejčovská povídkafilm

1953Výstrahafilm

1951Akce Bfilm

1950Vítězná křídlafilm

1949Revoluční rok 1848film

1948Na dobré stopěfilm

1944Kluci na řecefilm

1944Kouříme domovinufilm

1944Předtuchafilm


Aktualizace osobnostního profilu Karel Richter: 22.4. 2018 06:43