Srinivas Krishna


Srinivas Krishna, Producer: Lulu. Srinivas Krishna is a producer and director, known for Lulu (1996), Masala (1991) and Ganesh, Boy Wonder (2009).
Srinivas Krishna imdb Srinivas Krishna csfd

Srinivas Krishna oblíbené filmy

Masala
Masala
1991
Lulu
Lulu
1996

1996Lulufilm

1991Masalafilm


Aktualizace osobnostního profilu Srinivas Krishna: 18.7. 2018 11:07