Otakar Štáfl (1884 - 1945)


Otakar Štáfl byl zejména český malíř a ilustrátor. Jeho otec Josef Štáfl byl místním řezbářem, mimo jiné vyřezal i známého brodského Hnáta. Od roku 1897 studoval na místím gymnáziu, které však za nesouhlasu rodičů v roce 1903 opustil. Odešel do Prahy věnovat se své zálibě - malířství. Kreslit a malovat začal již v mládí. V Praze byl přijat do krajinářské školy Ferdinanda Engelmüllera. Už jako žák získal za akvarely vystavené v Rudolfinu první honorář. Svou pilnou prací si postupně získával vážnost a jméno v uměleckém světě. Kreslil pražská zákoutí a roku 1907 je vystavil v Počátkách. Perokresbami zdokumentoval Chrudim pro knihu profesora Mušky „O staré Chrudimi“ (1907). Velké množství jeho obrázků, převážně s architektonickými motivy, bylo publikováno téměř okamžitě v časopisech Český svět a Zlatá Praha a jiných uměleckých časopisech té doby.

Roku 1910 se oženil s dcerou ředitele nakladatelství Politika Václavou Brychtovou. Zde získal zaměstnání jako grafik a navrhoval plakáty. Na vídeňské výstavě Ex libris v roce 1913 byly velmi úspěšné jeho knižní značky. Jeho fantazie a láska k přírodě se nejvíce projevily v knižních ilustracích, zejména pro děti a mládež. Kresbou, dřevorytem i akvarelem ilustroval desítky knih.

Za první světové války organizoval humanitární akce ve prospěch sirotků a válečných vdov a angažoval se ve veřejném životě rodného města. Po válce se zasloužil o vybudování pomníku Karla Havlíčka a o vznik Havlíčkova muzea. V roce 1917 se rozvedl a v roce 1927 znovu oženil s Vlastou Koškovou, ve té době známou spisovatelkou pohádek a dívčích románů.


30.12.1884
Havlíčkův Brod, Rakousko-Uhersko
14.2.1945
(60 let) Praha, Protektorát Čechy a Morava
Otakar Štáfl imdb Otakar Štáfl csfd

Otakar Štáfl oblíbené filmy

72 Konec milování
Konec milování
1913
Andula žárlí
Andula žárlí
1914
Estrella
Estrella
1913
Americký souboj
Americký souboj
1913

1914Andula žárlífilm

1913Americký soubojfilm

1913Estrellafilm

1913Konec milovánífilm

1913Americký soubojfilm

1913Estrellafilm

1913Konec milovánífilm


Aktualizace osobnostního profilu Otakar Štáfl: 23.3. 2018 14:57